Městský bytový podnik

Vysoké Mýto s.r.o.

O nás 

 

Obchodní firma:

Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.

 

Sídlo:

Pražská 53, 566 01 Vysoké Mýto

 

IČ: 25968726

 

DIČ: CZ 25968726

 

Datové schránky: p97mzfa

 

Jednatel:

Mgr. Romana Zimová

 

Společníci:

Zakladatelem a jediným společníkem je město Vysoké Mýto s obchodním podílem 100%. Kontrolními orgány jsou valná hromada a dozorčí rada.

 

Obchodní rejstřík:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,oddíl C, vložka 17969.

 

Korespondenční adresa:

Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., Pražská 53/II, 56601 Vysoké Mýto

 

Telefon: 465 422 980 - záznamník
              465 420 802 - záznamník

 

E-mail: 

mbp@mbp.cz

 

Internetové stránky: 

www.mbp.cz

 

Hodiny pro veřejnost:

Pondělí 6:00-11:45 a 13:00 -16:00

Středa   6:00-11:45 a 13:00 -16:00

Úterý, Čtvrtek a Pátek 6:00 – 7:00

Jiné dny a hodiny pouze po předem domluvená individuální jednání. Děkujeme za pochopení.

 

Čísla účtů: 12800611/0100   Komerční banka a.s.

 

Předmět podnikání:

Správa a údržba nemovitostí

Výroba tepelné energie

Rozvod tepelné energie

Realitní činnost

 

Nabídka služeb pro SVJ a BDNABÍDKA SLUŽEB V OBLASTI SPRÁVY NEMOVITOSTÍ

 

 • pravidelný měsíční výběr prostředků do fondu oprav nebo nájemného, včetně kontroly plateb a upomínání dlužníků
 • smluvní zajištění dodávek služeb a médií nutných pro provoz nemovitosti
 • pravidelný měsíční výběr záloh na služby (společná elektřina, studená voda, teplo, teplá užitková voda, STA, výtahů apod.), včetně kontroly plateb a upomínání dlužník
 • pravidelné měsíční úhrady záloh dodavatelům příslušných služeb
 • rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytů dle platných předpisů
 • konečné vyúčtování studené vody, teplé užitkové vody, tepla a ostatních služeb na jednotlivé jednotky (přeplatky-nedoplatky) v souladu s platnými předpisy
 • vedení řádné evidence osob užívajících byty
 • vedení řádné evidence stavebně-technického stavu nemovitosti
 • pravidelné revize, odborné prohlídky či zkoušky v rozsahu stanoveném předpisy (elektrických a plynových rozvodů, výtahů, společné televizní antény, komínů, hromosvodů, hydrantů, hasicích přístrojů)


 

 • opravy a údržba společných prostor domu, operativní odstraňování poruch a havárií
 • výběrová řízení na vybrané velké opravy nebo rekonstrukce
 • technická pomoc v investiční výstavbě, stavební dozor při vybraných opravách nebo rekonstrukcích
 • dezinfekce-dezinsekce-deratizace společných prostor domu, úklid společných prostor v domě
 • provoz a údržba specifických zařízení a vybavení domu, např. náhradních zdrojů, vzduchotechniky
 • právní služby, včetně vymáhání dlužných částek fondu oprav nebo nájemného a služeb
 • právní zastupování v soudních sporech
 • pojištění nemovitostí

 NABÍDKA SLUŽEB V OBLASTI ÚČETNICTVÍ 
 

 • logické doplnění správy nemovitostí = nepotřebujete ke správě další externí firmu  
 • k vedení účetnictví využíváme kvalitní software
 • zajistíme zaúčtování zejména pokladních dokladů, přijatých faktur, výpisů z běžného účtu a ostatních účetních dokladů  
 • účetní zpracování fondu oprav
 • zpracování roční účetní závěrky v rozsahu: rozvaha, výkaz zisku a ztráty
 • zpracování účetních dokladů pro žádosti o úvěr a následné čerpání úvěrů

 

Výhody pro klientyVÝROBCI A DODAVATELÉ TEPLA A TEPLÉ VODY

Jsme největšími výrobci a dodavateli tepla a teplé vody ve Vysokém Mýtě. 


BEZPEČÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 

Vybrané finanční prostředky do fondu oprav jsou pravidelně účtovány na samostatných účtech. Pravidelné platby záloh dodavatelům služeb spojených s užíváním bytu (elektřina, studená voda, atd.).  
  
LEGISLATIVNÍ JISTOTA 

Správa domů a bytů, veškeré rozúčtování nákladů a vyúčtování služeb, vše probíhá v souladu s platnými právními předpisy v oblasti bydlení.  
  
KVALITNÍ PERSONÁLNÍ ZÁZEMÍ 

V oblasti správy nemovitostí máme dlouholeté znalosti a zkušenosti, které neustále doplňujeme a nabízíme dále našim klientům.  
  
ZNALOST PROSTŘEDÍ 

Jsme místní, známe výborně Vysoké Mýto, zdejší firmy a podnikatele, víme, na koho se obrátit v případě Vašeho konkrétního požadavku.  
  
CENA ŠITÁ NA MÍRU 

Cena za správu Vaší nemovitosti odpovídá místním podmínkám a podle rozsahu a četnosti služeb je pro Vás velice příznivá.  
  
NAŠI KLIENTI 

Našimi klienty jsou Společenství vlastníků jednotek, Bytová družstva, dále právnické a fyzické osoby. Naším největším klientem je město Vysoké Mýto.  

 

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 

1.

Název subjektu
Úplný název povinného subjektu.
2. Důvod a způsob založení povinného subjektu
včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
3. Organizační struktura MBP Vysoké Mýto
Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.
4. Kontaktní spojení
Kontaktní údaje povinného subjektu.
4.1 Kontaktní poštovní adresa subjektu
Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek.
4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.
4.3 Úřední hodiny a vyjímky
Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.
4.4 Telefonní čísla
Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
4.5 Čísla faxu
Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
4.6 Adresa internetové stránky
Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým odkazem.
5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.
6. IČ subjektu
Identifikační číslo povinného subjektu (IČ)
7. DIČ subjektu
Daňové identifikační číslo povinného subjektu (DIČ)
8. Stahování souborů
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.
9. Žádost o poskytnutí informace
Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
10. Příjem žádostí a dalších podání  
Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.
11. Předpisy (Provozní řády)
11.1 Nejdůležitější používané předpisy
Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.
12 Sazebník úhrad 2018
Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím spojených služeb.
13. Žádosti o informace: 2018 
Zveřejnění informací povinného subjektu podle § 5odst. 3 zákona.

 

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

Oznámení úseku tepelného hospodářství

 

Smlouvy

Drobné opravy bytu

Smlouva o opravě

Dohoda o změně vlastníka a vyúčtování záloh

Ceník za služby od 1.3.2021

Galerie

Kde nás najdete

Jejda... Něco se pokazilo.
Na této stránce se Mapy Google nezobrazily správně. Technické podrobnosti naleznete na konzoli JavaScriptu.

Napište nám

Kontakt

Mgr. Romana Zimová

jednatel, 731 441 684, r.zimova@mbp.cz

 

Pavla Laňková

bytový technik, 604 687 598, p.lankova@mbp.cz

 

Hana Slavíková

nájmy městských a družstevních bytů, 733 578 262, h.slavikova@mbp.cz

 

Martina Šípalová

nájmy bytů SVJ, 733 582 370, m.sipalova@mbp.cz

 

Petra Pokorná

účetní SVJ, 733 713 948, p.pokorna@mbp.cz

 

Iva Vopršálková

pokladní, 731 616 394, i.voprsalkova@mbp.cz

 

Jana Jílkova 

hlavní účetní, 731 615 552, j.jilkova@mbp.cz

 

Jiří Jareš

vedoucí tepelného hospodářství, 603 858 405, j.jares@mbp.cz